Polityka Prywatności

 

 

Polityka prywatności 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych ustaw o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest: Bell Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Niepołomicach Telefon: +48 12-281-00-30Inspektorem ochrony danych jest: Dorota Gross E-mail: iod@bellpolska.com.pl[1. Zakres przetwarzania danych osobowych]Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do przygotowania sprawnie działającej witryny internetowej oraz naszych treści i usług, i tylko wtedy, gdy wystąpi jedna z podstaw prawnych wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).[2. Opis i zakres przetwarzania danych]Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego dokonano wejścia na stronę. Gromadzone są przy tym następujące dane:Informacje o typie przeglądarki (i jej wersji), systemie operacyjnym, dostawcy usług internetowych, adres IP, data i godzina dostępu, informacje o stronach internetowych, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, stronach internetowych, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej, strumienie wejściowe (clickstreams); Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie dotyczy to adresów IP użytkownika lub innych danych, które umożliwiają przypisanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 [3. Cel przetwarzania danych]

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do tego, aby witryna mogła być przekazana do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowany przez cały czas trwania sesji.

 

Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienia funkcjonalności witryny internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji witryny i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych.

 [4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych].Na potrzeby niniejszej strony internetowej przetwarzanie danych przez nas opiera się na następujących prawnych podstawach:   Podstawę prawną dla czasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przechowywanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów.  [5. Okres przechowywania]Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania witryny internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

 

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, dane zostają usunięte najpóźniej po 30 dniach. Możliwe jest dalsze przechowywanie. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub maskowane, co powoduje, że przyporządkowanie wywoływanego klienta nie jest już możliwe.  [6. Możliwość sprzeciwu i usunięcia]Gromadzenie danych celem udostępniania witryny internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu. Jeśli użytkownik chce zapobiec dalszemu przechowywaniu danych, musi opuścić stronę internetową i powstrzymać się od korzystania z niej w przyszłości. [7. Stosowanie ciasteczek]Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może być zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wejściu na stronę internetową.   Pliki cookie stosuje się po to, aby uprościć użytkownikom korzystanie z witryn internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez cookies. Dlatego konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po zmianie strony.   Potrzebujemy plików cookie dla następujących aplikacji: Identyfikacja użytkownika w celu analizy jakościowej witryny i zapamiętanie spersonalizowanych danych o użytkowniku  Następujące dane są zapisywane i przesyłane w plikach cookie: Ustawienia językowe  Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.   Oprócz plików cookie, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, używamy również plików cookie, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia i które umożliwiają analizę zachowań użytkowników podczas surfowania po Internecie. W ten sposób przetwarzane są następujące dane:  Wprowadzone wyszukiwane terminy, częstotliwość odsłon, korzystanie z funkcji strony internetowej, odwiedzane strony  Analityczne pliki cookie są wykorzystywane do poprawy jakości naszej witryny internetowej i jej treści. Poprzez analityczne pliki cookie dowiadujemy się, jak witryna jest używana, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.     Po wejściu na naszą witrynę internetową użytkownik jest informowany wykorzystywaniu plików cookie do celów analitycznych i uzyskuje się jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. Odsyła się go również do niniejszej polityki prywatności.   Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego też jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Zapisane już pliki cookie użytkownik może w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej. Można to również zrobić automatycznie.   Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej strony, funkcje strony mogą nie być już w pełni wykorzystywane.    [8. Formularz kontaktowy, kontakt telefoniczny i mailowy]Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone do maski zostaną nam przesłane i zapisane. Dane te to:   Adres  e-mail, adres IP, data i godzina rejestracji.   Alternatywnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane e-mailem lub przekazane telefonicznie, w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, zostaną zapisane.   W tej sytuacji żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem Bell Food Group. Dane będą przekazywane do przechowywania w głównych centrach danych Bell Food Group oraz w celu przygotowania analiz i strategii gospodarczej Bell Food Group. Dane mogą być przekazane do innego kraju UE lub EOG oraz do Szwajcarii.   Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.   Podstawę prawną dla przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam tylko do opracowania nawiązanego kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną znaczenie ma również konieczny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.   Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.   Dane zostaną usunięte, gdy ich gromadzenie nie będzie już spełniało założonego celu. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych danych, które zostały wysłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce wtedy, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że dana sytuacja została ostatecznie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie 30 dni.   Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na [adres e-mail]. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Jeżeli w związku z odbytą komunikacją podjęto działania, które wywołały dla nas lub dla osoby, której dane dotyczą, prawnie wiążące skutki, mamy prawo odrzucić prośbę o usunięcie danych pod warunkiem, że możemy oprzeć przetwarzanie danych na jednej z podstaw prawnych, o których mowa w art. 6 RODO.   Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach nawiązanego kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.  [9. Prawa użytkownika]Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do nas jako administratora danych:  Prawo do informacjiMogą Państwo żądać od nas potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o podanie:   - celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;   - kategorii przetwarzanych danych osobowych;   - odbiorców wzgl. kategorii odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;   - planowanego czasu przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeśli nie jest możliwe podanie konkretnych informacji, kryteriów ustalania tego okresu;   - informacji o prawie do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez nas danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;   - informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;   - wszelkich dostępnych informacji na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą;   - informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.   Przysługuje Państwu prawo żądania informacji, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego, czy też do organizacji międzynarodowej. Mogą Państwo przy tym żądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z tym przekazywaniem.  Prawo do sprostowania danychMają Państwo prawo żądać od nas sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niepełne. Musimy niezwłocznie dokonać sprostowania po otrzymaniu informacji, jak prawidłowo należy zapisać te dane.  Prawo do ograniczenia przetwarzaniaW następujących przypadkach mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli: - zakwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;   - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwią się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;   - nie będziemy już potrzebować danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;   - wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, a jeszcze nie stwierdzono, czy uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Państwa podstaw.   Jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.   Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo przez nas poinformowani przed uchyleniem ograniczenia.  Prawo do usunięcia danych (?prawo do bycia zapomnianym?) Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:   - Dotyczące Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane;   - Cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;   - Wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;   - Dotyczące Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;   - Dotyczące Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;   - Dotyczące Państwa dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;   Jeżeli upubliczniliśmy dotyczące Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, to ? biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji ? podejmiemy odpowiednie działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, żądają, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.        Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:   - do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;   - do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;   - z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i,a także art. 9 ust. 3 RODO;   - do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub   - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernych nakładów. Przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji o tych odbiorcach.  Prawo do przenoszenia danych Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które Państwo nam dostarczyli. Ponadto mają Państwo prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jako administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.   Wykonując to prawo mają Państwo ponadto prawo żądać, by dotyczące Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może naruszać praw i wolności innych osób.   Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.  Prawo do sprzeciwu Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw ? z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją ? wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to także profilowania opartego na tych przepisach.   Nie będziemy już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.   Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego dotyczących Państwa danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych do takich celów. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.  Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgodyW każdej chwili mają Państwo prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanieMają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. To nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:   - jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a nami;   - jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów lub   - opiera się na wyraźnej Państwa zgodzie.   Decyzje te jednak nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i istnieją odpowiednie środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.   W wymienionych przypadkach wdrażamy właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji człowieka z naszej strony, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoBez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uznaliście Państwo, że przetwarzanie Państwa dotyczących danych osobowych narusza RODO.   Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.  [10. Korzystanie z wtyczek do serwisów społecznościowych]  Ta strona korzysta z wtyczki do Facebooka, którą używa Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Powiązania można rozpoznać po logo Facebooka lub określeniach "Like", "Podoba mi się", "Udostępniam" w barwach Facebooka (niebieski i biały). Informacje o wszystkich wtyczkach Facebooka można znaleźć pod linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/   Wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami Facebooka. Operator witryny internetowej nie ma wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przesyła do serwerów Facebook Inc. Więcej informacji można znaleźć tutaj:https://www.facebook.com/help/186325668085084Wtyczka informuje Facebook Inc. o tym, że odwiedziliście Państwo tę stronę internetową. Istnieje możliwość, że Państwa adres IP zostanie zapisany. Jeśli podczas wizyty na tej stronie są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, powyższe informacje zostaną połączone z tym kontem.   W przypadku korzystania z funkcji wtyczki - na przykład poprzez udostępnianie lub "polubienie" - odpowiednie informacje zostaną również przesłane do Facebook Inc. Jeśli chcą Państwo udaremnić Facebook. Inc. połączenie tych informacje z Państwa kontem na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka przed wejściem na tę stronę.   Ponadto witryna ta korzysta z przycisku "+1" Google Plus. Jest on obsługiwany przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). W przypadku wejścia na stronę zawierającą przycisk "+1" nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerami Google. Operator witryny internetowej nie ma zatem wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przesyła do serwerów Google Inc. Jeżeli klikną Państwo przycisk "+1", podczas gdy jesteście Państwo zalogowani do Google +, udostępniacie Państwo zawartość strony na swoim profilu publicznym. Według Google Inc. dane osobowe są gromadzone dopiero po kliknięciu przycisku. Adres IP jest również zapisywany dla zalogowanych użytkowników Google. Jeśli nie chcą Państwo, aby Google Inc. przechowywała te informacje i łączyła je z Państwa kontem, proszę wylogować się przed wejściem na tę stronę.   Informacje na temat przycisku "+1" można znaleźć pod adresem:https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.   Ponadto na tej witrynie internetowej wykorzystywane są przyciski do tweetów. Są one obsługiwane przez Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). W przypadku odwiedzania strony zawierającej taki przycisk, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerami Twittera. Operator witryny internetowej nie ma zatem wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przesyła do serwerów Twitter Inc. Według Twitter Inc. pobierany i zapisywany jest tylko Twój adres IP. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Twitter Inc. można znaleźć tutaj:https://twitter.com/privacy?lang=de [11. Google Analytics]  Niniejsza strona korzysta z usługi "Google Analytics" świadczonej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) do analizy korzystania z witryny przez użytkowników. Serwis używa "cookies" - plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa terminalu. Informacje zbierane przez ciasteczka są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.   Na tej stronie internetowej stosuje się anonimizację IP. Adres IP użytkowników w państwach członkowskich UE i Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje skrócony. Redukcja ta eliminuje odniesienie adresu IP do osoby. W ramach umowy o przetwarzanie powierzonych danych zawartej pomiędzy operatorami witryn internetowych a Google Inc., Google Inc. wykorzystuje zebrane informacje do oceny korzystania z witryny i aktywności na witrynie oraz do świadczenia usług związanych z korzystaniem z Internetu.   Mają Państwo możliwość zablokowania zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie ma gwarancji, że będziecie mogli Państwo uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli przeglądarka nie dopuszcza plików cookie.   Ponadto można użyć wtyczki do przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie informacji zebranych przez pliki cookie (w tym Państwa adresu IP) do Google Inc. i korzystanie z nich przez Google Inc. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  Alternatywnie, klikając na ten link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  uniemożliwiają Państwo Google Analytics zbieranie danych dotyczących Państwa w ramach tej witryny internetowej. Klikając na powyższy link można pobrać "Opt-Out-Cookie". Państwa przeglądarka musi zatem zezwolić na zapisywanie plików cookie. Jeśli regularnie usuwają Państwo swoje pliki cookie, będą Państwo musieli ponownie kliknąć na link za każdym razem, gdy wejdą Państwo na tę witrynę internetową.   Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google Inc. można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.